Algemene Voorwaarden General Terms & Conditions

Algemene voorwaarden V17 (05-12-2016)


Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op:

Martijns Motorkledingshop Rotterdam VOF
Admiraliteitskade 81-B 3063EG ROTTERDAM
Tel: 010-4119052
E-mailadres: info@martijnsmotorkleding.nl
KVK: 52494330
BTW NR: NL8504.70.584.B01

Hieronder vallen tevens de volgende webshops:

WWW.MARTIJNSMOTORWEBSHOP.EU
WWW.REVSHOP.EU
WWW.ONLINEMOTORPARTS.COM

Artikel 1 Algemeen

1 Door uw bestelling via een van onze webwinkels, via de e-mail, op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Alle vermelde bedragen zijn in Euro inclusief de BTW (21%)

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten.

3 Alle goederen blijven eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4 Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
U dient een geldig adres, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, hebben wij het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.

5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Bij de meeste producten vermelden wij de verwachte levertijd. (niet bij alle webshops)

6 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

7 Niets van onze websites mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Artikel 2 Bestellen

1 Bestellingen kunnen via een van onze webshop geplaatst worden. op deze manier worden uw bestelgegevens goed bewaard.

2 Er is geen minimum bestelbedrag

3 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F uw bestelling in behandeling heeft genomen. Indien u een bestelling bij een van onze webshops plaats moeten wij u erop wijzen dat u een betalingsverplichting aangaat.

5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

Artikel 3 Levering

1 Leveringen door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F vinden binnen Nederland plaats door PostNL en DPD.

Leveringen buiten Nederland worden veelal door DPD gedaan.

2 Doordat Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F haar leveringen uitbesteedt aan PostNL en DPD kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder.

3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 werkdagen voordat de bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan het langer duren. Bij veel artikelen staan de verwachte levertijden.

5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Martijns
Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, in overleg met u, een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren dan wel het product na te leveren.


6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een
bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons
melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

7 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

8 Indien Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet binnen korte termijn kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, zullen wij dit direct aan u melden en in overleg met u handelen.

9 Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F in behandeling worden genomen.

10 Indien een bestelling om welke reden dan ook op uw eigen verzoek nogmaals naar u verzonden moet worden, zullen de standaard verzendkosten weer in rekening gebracht moeten worden. Deze kosten dient u vooraf over te maken op het rekeningnummer van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

Artikel 4 Betaling (Betalingsmogelijkheden kunnen verschillen per webshop)

1a Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, internet bankieren, via betaling met IDEAL, Creditcard of Paypal.

Voor klanten uit het buitenland bieden wij ook Mistercash en Sofort banking als betaalmiddel.
1.b Voor betaling via IDEAL rekenen wij niets extra. 
1.c Betalingen via Ideal, Mistercash en Sofort banking verlopen via onze tussenpersoon Mollie BV, hier merkt u niets van.

2 Het orderbedrag dient binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden. (Bij vooruitbetaling)
Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving dat u automatisch ontvangt bij het bestellen op onze webshop.

4 Betalingen kunt u overmaken naar:
Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F
Rekeningnummer: 1575.32.100
Paypal: info (@) martijnsmotorkleding (.) nl
Vanuit het buitenland:
IBAN: NL07 RABO 0157 5321 00
BIC: RABONL2U

Altijd onder vermelding van uw ordernummer

5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zich het recht voor de
overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u.

Artikel 5 Prijzen

1 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.

2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

4 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen (BTW) aan u door te berekenen.

Prijsverhogingen worden tijdig aan u doorgegeven, u heeft dan ook het recht om de overeenkomst op te zeggen indien u het niet eens bent met deze prijsverhoging.


5 Verzendkosten: (Dit kan verschillend zijn in onze webshops)
De verzendkosten binnen Nederland bedragen MAXIMAAL € 5,00, voor België en Duitland MAXIMAAL € 10,00

Bij ieder artikel staan de verzendkosten. Wij hebben 2 type verzendkosten binnen Nederland:
- Gratis verzending voor de meeste producten.
- € 5,00 verzendkosten (maximum)
Bijna alle producten worden zonder verzendkosten verzonden binnen Nederland en/of:
Boven een orderbedrag van € 75,00 binnen Nederland betaald u geen verzendkosten
Boven een orderbedrag van € 175,00 betaald u geen verzendkosten naar België en Duitsland.
Verzendkosten voor overige landen op aanvraag.

Artikel 6 Garantie

1 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, deze garantie periode staat gelijk aan de garantie periode van de fabrikant van het door u aangekochte artikel, na aflevering onder de onder artikel 7 genoemde voorwaarden.

2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek bij Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek.

3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F het artikel dan wel vergoedt Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .

4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of product hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, bied geen garantie op slijtageonderdelen

Artikel 7 Productgebruik

1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water met speciaal wasmiddel. Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij anders vermeldt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.

2 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

4 Verwijzingen naar andere sites Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Klachten, ruilen en restitutie

1 Door de wet kopen op afstand heeft u juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan info@martijnsmotorkleding.nl met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.

2 Wanneer u niet binnen deze termijn van 14 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

3 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

4 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u hebt een verkeerd product besteld, dan kun u de producten in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden.

5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas vervangen/ geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 14 dagen compleet, in originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

6 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail of brief.

•Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. in het bezit van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F We raden u hierbij aan om een bewijs van uw verzending te bewaren.

Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de retour zending. Verzend nooit het product retour voordat u hierover overleg hebt gehad met Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. We zullen u instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren.

•Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.

•In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

•Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour gestort op uw bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.


•Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden!

7 Producten uit de aanbieding kunnen normaliter niet geruild worden, informeer voordat u een product besteld of dit ook voor uw product geldt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

2 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 11 Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F ,dan wel tussen Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Privacy -verklaring
Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren

General terms & conditions

General Conditions/Terms
Contents:
Article 1- Definitions
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
Article 3- Relevance
Article 4- Offer
Article 5- Agreement
Article 6- Right of Withdrawal
Article 7- Withdrawal Costs
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
Article 9- Pricing
Article 10- Conformity and Guarantees
Article 11- Delivery and Execution
Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Article 13- Payments
Article 14- Complaints
Article 15- Additional and Different Provisions

Article 1 – Definitions
In these Conditions/Terms the following definitions are applicable:
Consideration time: the term during which the consumer can execute the right of withdrawal.
Consumer: the natural person not dealing on behalf of a company or profession and who comes to a distance agreement with the entrepreneur.
Day: calendar day
A length transaction: a distance agreement related to a series of products and services of which the delivery obligation and the purchasing are spread over a period of time.
Durable Medium: any instrument which enables the recipient or the entrepreneur to store information addressed personally to them in a way accessible to future reference for a period of time adequate to the purpose of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored.
Right of Withdrawal: the possibility for the consumer to terminate the distance agreement within the consideration term.
Entrepreneur: the natural person or corporation who offers distance products to consumers.
Distance Agreement: an agreement based on a corporate organized system of distance sales of products and services including the closing of an agreement using one or more techniques of distant communication.
Technique of distant Communication: a means that can be used to close an agreement without the consumer and the entrepreneur have gathered together in the same place and at the same time.
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
These term and conditions are for the following online shops:
WWW.MARTIJNSMOTORWEBSHOP.EU
WWW.PINLOCK-SHOP.NL
WWW.PREMIUM-HELMETS.EU
WWW.REVSHOP.EUAll these shops are part of:

Martijns Motorkledingshop Rotterdam VOF
Admiraliteitskade 81-B 3063EG ROTTERDAM
Tel: +3110-4119052
E-mail: info@martijnsmotorkleding.nl
Chamber of commerce number:: 52494330
VAT identification number: NL8504.70.584.B01
If the activity of the entrepreneur is submitted to a relevant licensing system: the data of the supervisory authority.
If the entrepreneur pursues a regulated profession:
The professional association of which the entrepreneur is a member:
The profession, the location in the EU or in the European Economic space where this profession has been assigned:
A reference to the professional rules which apply in the Netherlands and instructions where and how accessible these professional rules are.
Article 3- Relevance
These general conditions/terms apply to any offer of the entrepreneur and to every finalized distance agreement between entrepreneur and consumer.
Before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms is being made available to the consumer. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded, it will be indicated that the general conditions/terms can be seen at the entrepreneur and on request of the consumer these general conditions/terms shall be sent to the consumer as soon as possible without extra costs.
If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the previous article and before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms can be made available electronically to the consumer in such a way that the text can be saved in a simple way on a durable medium. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded it will be indicated where the consumer can find the general conditions/terms electronically and that these conditions/terms at the consumer’s request will be sent electronically or otherwise to the consumer without extra cost.
For the case that besides these general conditions/terms, specific product and service conditions are also applicable, the second and third article are mutatis and in case of conflicting conditions/terms the consumer can appeal on the relevant conditions/terms which are the most favorable for the consumer.
Article 4- Offer
If an offer has a limited validity or has other specifications, this will be emphatically mentioned.
The offer contains a complete and accurate description of the offered products and services. The description is sufficiently detailed to enable a proper consumer’s assessment of the products/services. The images used by the entrepreneur are true representations of the products and services. Obvious mistakes and errors do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear for the consumer which rights and obligations are related to the offer when it is accepted by the consumer. This concerns in particular:
price inclusive taxes possible costs of delivery the manner in which the agreement has been concluded and the necessary signatures whether to apply the right of withdrawal the method of payment, delivery and performance of the contract the deadline for accepting the offer or the period within which the entrepreneur guarantees the price the level of the rate for distance communication if the costs for the usage of the technology for distance communication are calculated on another ground than the regular fare for communication
if the agreement after the conclusion is archived and if so how to consult it for the consumer the manner in which the consumer, before concluding the agreement, can check and if necessary also restore the information provided by hem under the agreement any other languages, including Dutch, for the agreement the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the manner in which the consumer can consult electronically the codes of conduct; and the minimum duration of the distance agreement in the event of a length transaction.
Article 5- The Agreement
The agreement is finalized, subject to the provisions in paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the conditions.
If the consumer has accepted electronically the offer, the entrepreneur immediately confirms electronically that he has received the acceptance of the offer. As long as the entrepreneur has not confirmed the acceptance, the consumer can terminate the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic data transfer and that he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe the necessary security measures.
The entrepreneur can notify or check, within the legal framework, if the consumer can meet the payment obligations, and also check all important facts and factors which are needed to finalize a sound distance agreement. If the entrepreneur based on research, has good reasons not to conclude the agreement then he is entitled to motivate and to refuse an order/ request or he can connect special conditions to the execution of the offer.
The entrepreneur shall send the following information with the products or services, written or in such a manner that the consumer can store in an accessible way the data on a durable medium:
a. The address of the company for the consumer to file complaints
b. The conditions and the way how the consumer can execute the right of withdrawal and a clear indication related to the exclusion of the right of withdrawal.
c. Information about after sales guarantees and services
d. Article 4 paragraph 3 unless the entrepreneur has already sent this information before the execution of the agreement.
e. The requirements for termination of the agreement if the agreement has a duration of one year or more or of if it has an indefinite duration.
In case of a length transaction the previous clause e. is only applicable for the first delivery.
Article 6- Right of Withdrawal Deliverance of products:
After purchasing products the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during 14 days. The cooling off period starts on the day after the consumer receives the product or a pre-designated representative by the consumer made known to the entrepreneur.
During the cooling off period the consumer shall treat the product and the package carefully. He shall unpack or use the product only to that extent to as far as it is necessary to judge if he wishes to keep the product. If he does want to execute the right of withdrawal, he shall return the product with all accessories and -if reasonably possible- in the original conditioning and packaging to the entrepreneur, in accordance with the provided reasonable and clear instructions of the entrepreneur.
Deliverance of Services:
After the deliverance of services the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during at least 14 days, commencing on the day of the entering into the agreement.
In order to execute the right of withdrawal, the consumer must abide by the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the offer or finally at the deliverance of the service.
Article 7- Withdrawal Costs
If the consumer executes the right of withdrawal, he will have to pay no more than the costs of returning the product.
If the consumer has made a payment, the entrepreneur shall pay back this amount as soon as possible but no later than within 14 days after the repeal or after the return shipment.
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for as far as foreseen in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly mentioned this at least in time before the conclusion of the agreement.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following products:
a. Which are established by the entrepreneur according to specifications of the consumer
b. That they are clearly personal in nature
c. Which cannot be returned because of their nature
d. That can spoil or age quickly
e. Whose price is bound to fluctuation on the financial market which the entrepreneur has no influence
f. Individual newspapers and magazines
g. For navigations and computer software of which the consumer has broken the seal.

Article 9- Pricing
During the validity period mentioned in the offer, the prices of the offered products and services shall not be raised save for price changes due to changing VAT rates.
Notwithstanding the previous paragraph the entrepreneur can offer products and services with variable prices when these prices are subject to fluctuations on the financial market and where the entrepreneur has no influence. This bondage to fluctuations and the fact that the mentioned prices are target prices will be mentioned with the offer.
Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted only if they are the result of legal regulations or provisions.
Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement only if the entrepreneur has stipulated this and:
a. These are the result of legal regulations or provisions; or
b. The consumer has the competence to terminate the agreement from the day the price increase takes effect.
The in the offer mentioned prices include VAT.
Article 10- Conformity and Guarantees
The entrepreneur ensures that the products and services measure up to the agreement, ensures the in the offer mentioned specifications, ensures reasonable requirements, soundness and or usefulness and ensures on the date of the establishment the existing legal provisions and/or government regulations. If agreed the entrepreneur also ensures that the product is suitable for other than normal use.
A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does nothing to alter the rights and claims which the consumer under the agreement can put forward against the entrepreneur.
Article 11- Delivery and Execution
The entrepreneur shall observe in utmost care the reception and execution of orders of products and when assessing applications for services.
The address that has been made known by the consumer to the entrepreneur is considered to be the delivery place.
Taking into account what is stated in article 4 of the general conditions/terms , the entrepreneur shall execute the accepted orders expeditiously but not later than within 30 days unless a longer period has been agreed. If the delivery is delayed or if a delivery cannot or partially be executed, the consumer is notified about this no later than 30 days after he placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without any further cost and he is entitled to compensation.
In the event of termination in accordance with the previous paragraph the entrepreneur shall pay back the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 30 days after the termination.
If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur shall strive to make available a replacement product. At least before the delivery it will be mentioned in a clear and understandable manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal cannot be ruled out with regard to replacement products. The costs of a possible return shipment come at the expense of the entrepreneur.
The risk of damage and/or loss of products rest with the entrepreneur until the moment of delivery at the consumer or a pre-designated and an announced representative to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed. If you receive a damaged product, you should report this by email within three days. You can send this email to: info@martijnsmotorkleding.nl

Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Terminate
The consumer can terminate at any time an agreement which has been entered for an indefinite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) and services respecting the applicable termination rules of a notice of not more than one month.
The consumer can terminate at any time an agreement entered for a definite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) or service at the end of the definite period respecting the applicable termination rues of a notice of not more than one month.
The consumer can in the agreements in the previous mentioned paragraph:
at all times terminate with no restrictions to terminate at a certain time or during a certain period at least terminate in the same manner as they are entered into by him at all times terminate with the same notice as the entrepreneur has obtained for himself.
Extension
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products (including electricity) or services may not automatically be extended or renewed for a fixed duration.
Notwithstanding the previous paragraph an agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines may be extended automatically for a specified duration of three months. If the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension period with a notice of one month.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products and services, may only be automatically extended for an indefinite period if the consumer at any time terminate with a notice period of no more than one month and a notice period of no more than three months if the in case the agreement extends to a regular delivery, but less than one time per month, of daily newspapers, weeklies and magazines.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines (trial and introductory subscription) will not be automatically be extended and terminates automatically at the end of the trial or introductory period.
Duration
If an agreement has a duration period of more than one year, the consumer may after one year terminate at any time with a notice period of not more than one month unless reasonableness and fairness are opposed against termination before the end of the agreed duration.
Article-13 Payments
We offer different payment options. Please visit the shop for more details.
Article 14- Complaints
The entrepreneur features a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint according to this complaints procedure.
Complaints about the execution of the agreement must be described fully and clearly within reasonable time submitted to the entrepreneur after the consumer has observed the defects.
The complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the day of receipt. If a complaint has a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within 14 days an acknowledgement and an indication when the consumer will receive a more detailed answer.
If a complaint cannot be resolved by mutual agreement then there is a dispute that is subject to the dispute settlement.
Article 15- Additional and Different Provisions
Additional or different provisions compared to the General conditions/terms may not be to the prejudice of the consumer and should be recorded in writing in such a manner that the consumer can save these in an accessible way on a durable medium .

Toegevoegt aan je verlanglijst:
Je hebt dit product toegevoegt aan je winkelwagen: